Сервиз

„Konstant.bg“ обслужва цялата си гама от компютърна техника гаранционно и следгаранционно.

Сервизът ни не работи с техника, която не е закупена от нас.

Моля, изпращайте стоката заедно с придружително писмо, в което е описан проблемът на продукта. Срокът за сервизното обслужване по предявената рекламация е 1 месец от датата на постъпване на рекламацията.

Адрес: гр. Варна, ул. „Даме Груев“ 20. Телефон: 0894636487.