Общи условия

Предмет

Настоящият документ съдържа Общите условия, които регламентират  взаимоотношенията между „КОНСТАНТ.БГ“ ЕООД, наречен търговец,  и неговите клиенти – лицата, ползващи сайта и онлайн магазина. С тях се уреждат правилата за използване на електронния магазин www.konstant.bg, както и правилата за сключване на договор за покупко-продажба с търговеца от този електронен магазин. Под „Потребител" или „Клиент" се разбира всеки, който е поръчал стоки за закупуване от онлайн магазина www.konstant.bg. Под „Поръчка" се разбира избраните стоки от клиента, които следва да  заплати. Онлайн магазинът www.konstant.bg  е собственост на „КОНСТАНТ.БГ“ ЕООД. При всички неуредени въпроси и възникнали спорове между страните се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

С натискане на бутона „Направи поръчка" клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.  „КОНСТАНТ.БГ“ ЕООД  си запазва правото да актуализира и променя Общите условия  във връзка с промени в приложимото законодателство или други промени, като се счита, че клиентите, които продължат да използват сайта, са ги приели. След съгласяване с Общите условия клиентът може да извършва валидни поръчки за покупка на предлаганите стоки и се счита за обвързан с клаузите и се задължава да ги спазва.

Данни за търговеца

„КОНСТАНТ.БГ“ ЕООД е търговско дружество с адрес на управление: гр. Бургас ул. „АДАМ МИЦКЕВИЧ“ 1, ЕИК 103771714, ИН по ДДС: BG103771714, банкова сметка: Райфайзен БАНК, IBAN: BG55 RZBB 9155 1009 999069 BIC: RZBBBGSF. Адрес на магазина: гр. Варна, ул. „Даме Груев“ 16-18. Адрес на сервиз: гр. Варна ул. „Даме Груев“ 20. Телефони за връзка: 052/699 538, 052/699 539, 052/699 203. Електронен адрес: office@konstant.bg,  интернет страница: www.konstant.bg. „КОНСТАНТ.БГ“ ЕООД е регистриран администратор на лични данни под номер 251772 в регистъра.

Предоставените лични данни ще бъдат използвани за  установяване на контакт с клиента за уточняване на подробности около поръчката и начините за нейната доставка, начин на заплащане, както и за изготвяне на документите, съпътстващи поръчката. На посочения електронен адрес за контакт ще изпращаме рекламни съобщения за актуални промоции и  друга полезна информация, която  няма да се счита за непоискано търговско съобщение, съгласно чл. 6 от Закона за електронната търговия. Ако не желаете да получавате търговски съобщения от нас, трябва изрично да заявите желанието си за това като ни изпратите имейл на електронния адрес, посочен в контактната информация за връзка с нас.


Поръчки и договор от разстояние

Регистрацията в онлайн магазина www.konstant.bg  е абсолютно доброволна и безплатна. За да изпълним поръчка, е необходимо да е вярна, точна и изчерпателна информацията за клиента, адреса и начина за доставка, данни за фактура (ако ще бъде издавана), начина на заплащане.

Покупката на стоките от онлайн магазина се извършва след добавянето им в количката с покупки. На екрана клиентът вижда избора си – вид на стоката, количество, цена и др. Преди да потвърди заявката си клиентът  може да я прегледа и  коригира – промяна на избраните стоки, отказ, промяна на  количества, начин на плащане и другите данни, но след  натискането  на бутона „Потвърди" се съгласява да закупи избраните  стоки. Задължително служител на „КОНСТАНТ.БГ“ ЕООД  се свързва с клиента след приемане на поръчката  за  получаване на  потвърждение. След получаване на това потвърждение се счита, че договорът от разстояние е сключен.

„КОНСТАНТ.БГ“ ЕООД си запазва правото да  откаже извършването на доставка на потвърдена поръчка в случай на непълни или неточни данни или при изчерпване на  складовата наличност. Клиентът ще бъде уведомен за изчерпването й чрез изпращане на съобщение на  електронния му  адрес или чрез обаждане на посочения телефонен номер. В случай на изчерпана стока  можем да  предложим сходна по цена и характеристики. Ако клиентът не я желае, има право  да откаже цялата поръчка. Ако клиентът е заплатил стоката, сумата ще му бъде възстановена.

Получените поръчки  в работното ни време (от  9.30 до 18.30 часа) се обработват  всеки ден без почивните и  празнични дни. Ако поръчката е направена след 16.00 часа или в неработен ден, тя ще бъде обработена на следващия работен ден.


Цени, начини на плащане и доставка

Всички цени на стоките в онлайн магазина са крайни, в български лева, с включени в тях всички данъци и такси, но не включват разходите за  доставката. Разходите по доставката се добавят към цената на стоките.

Възможните начини за плащане са – в брой на място в магазина, по банковата ни сметка, с наложен платеж (заплаща се в брой на куриера, извършил доставката).

Доставката на поръчана от онлайн магазина стока се извършва с куриер. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна. Цената на доставката се определя  в зависимост от условията на конкретната куриерска фирма, избрана от клиента, начина на доставка, място и начин на плащане.

Собствеността на стоките  се прехвърля с предаването им на купувача след извършване на плащане от негова страна. Предаването на стоката  се удостоверява с подписа на купувача или на трето лице  на  транспортния документ, предоставен от куриера. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на посочения от клиента адрес. 

При доставката стоките следва да бъдат прегледани внимателно от клиента или упълномощено от него лице. В случай, че се констатират явни недостатъци, повреди, удари и други щети следва да бъдат съобщени веднага на лицето, извършващо доставката, и   в най-кратък срок на служител на „КОНСТАНТ.БГ“ ЕООД. Ако клиентът не направи това, стоката се смята за одобрена, като клиентът губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци.  Ако са  посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти или телефон при подаване на заявката, търговецът  не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката. Ако клиентът неоснователно  откаже  да  получи стоката,  дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, търговецът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

„КОНСТАНТ.БГ“ ЕООД не носи отговорност за закъснение в случай, че то е по вина на куриера или друг доставчик.

 

Отказ и право на връщане и възстановяване на заплатена цена

Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право (съгл. чл. 50 от ЗЗП) да се откаже от поръчката си, направена от разстояние, без да дължи обезщетение или неустойка, без да посочва причина, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП, в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от клиента или от трето лице, посочено от клиента. За това свое решение клиентът следва да уведоми търговеца чрез попълване и изпращане на формуляра, който може да свалите от тук.

Задължително  условие е  продуктите да са изпратени  без повреди и с ненарушен търговски вид,  придружени с всички оригинални документи, получени с  поръчката – касова бележка или фактура, инструкция за употреба, гаранционна карта и др., и заплатени от клиента разходи по връщането на стоките.

Правото на връщане няма да  може да бъде упражнено, ако стоките са изработени по Ваша поръчка, според зададени от Вас параметри и изисквания, както и за доставка на запечатан компютърен софтуер, който е разпечатан след доставката.

Стойността на върнатата стока се възстановява по посочена от клиента банкова сметка или чрез пощенски запис.

Гаранционният срок на всички стоки е от 3 до 24 месеца, с изключение на хардуер и аксесоари, при които срокът е от 1 до 3 месеца. Потребителите имат право да предявят рекламация при несъответствие на закупен продукт с договора за продажба за привеждане на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.