Лични данни

„КОНСТАНТ.БГ“ ЕООД е регистриран администратор на лични данни под номер 251772 в регистъра.

           Предоставените лични данни ще бъдат използвани за  установяване на контакт с клиента за  уточняване на подробности за поръчката и начините за нейната доставка, начин на заплащане, както и  за изготвяне на документите, съпътстващи поръчката. На посочения електронен адрес за контакт ще изпращаме рекламни съобщения  за актуални  промоции и  друга полезна информация, която  няма да се счита за непоискано търговско съобщение, съгласно чл. 6 от Закона за електронната търговия. Ако не желаете да получавате търговски съобщения от нас, трябва изрично да заявите желанието си за това като ни изпратите имейл на електронния адрес, посочен в контактната информация за връзка с нас.