Гаранционни условия

 1. Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката, посочена в гаранционната карта;
 2. Гаранционното обслужване се осъществява само при наличието на валидна гаранционна карта. Гаранцията отпада при нарушен външен вид, поправка или промени във фактурата или гаранционната карта;
 3. Гаранцията е валидна само за повреди, дължащи се на производствен дефект, който се е проявил в гаранционния срок;
 4. При намалени цени за стоки с дефект, гаранция за съответния дефект не се дава.
 5. Гаранционният срок е от 3 до 6 месеца за всички употребявани монитори, компютърни системи и преносими компютри. Гаранционният срок за компютърни системи и преносими компютри с инсталирана операционна система Windows e 12 месеца. Гаранционният срок за адаптери  и батерии е 1 месец; дълготрайността на батерията и нейните характеристики зависят изцяло от спазването на правилата за експлоатация. При употребяваните продукти гаранцията се дава за техническа изправност, а не за външен вид, механични дефекти, ниво на шум и др. Гаранционният срок за нови модули и стоки е 24 месеца, освен ако не е посочено друго.
 6. Гаранционно обслужване се извършва в случай, че не са налични механични и термични деформации на изделието, нарушени гаранционни стикери, поправки в гаранционната карта.
 7. Гаранционното обслужване се осъществява само в сервиза на „КОНСТАНТ.БГ“ ЕООД, гр. Варна, ул. „Даме Груев“ 20, тел. 0894636487. Моля, изпращайте стоката заедно с придружително писмо, в което е описан проблемът на продукта.
 8. Срокът за сервизното обслужване по предявената рекламация е 1 месец от датата на постъпване на рекламацията.
 9. Повреди, дължащи се на лош транспорт, неподходящо съхранение, неправилна експлоатация, незаземяване, неизправности в електрическата мрежа, природни бедствия, изпускания или удари, ползване на некачествени консумативи, опит за отстраняване на дефект от неупълномощени лица или по други причини, независещи от „КОНСТАНТ.БГ“ ЕООД, се отстраняват за сметка на клиента;
 10. Гаранцията не се отнася за повреди, причинени от пренапрежения по LAN, както и от други модули или оборудване, използвани съвместно с изделието;
 11. Гаранцията на устройствата не се отнася до софтуер, инсталиране на драйвери и настройки и наличието на вируси;
 12. Доставчикът не носи отговорност за съхранението на информация на Купувача, както и за нейното възстановяване в случаите на нейната загуба вследствие на гаранционен ремонт или замяна на изделието. Доставчикът не носи отговорност за възможни материални и нематериални щети, както и за пропуснати ползи вследствие на загуба на данни или вследствие невъзможността на Купувача да използва изделието.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРАВИЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

 1. За правилната и безопасна употреба на закупеното от Вас изделие, моля, прочетете внимателно ръководството за експлоатация, което получавате с Вашата покупка;
 2. Изделието е предназначено за употреба в закрити отопляеми помещения без агресивни примеси, при температура 20±15°С, относителна влажност 75% при 22°С;
 3. Транспортирането се извършва в закрити превозни средства, в подходяща опаковка. След транспортиране в зимни условия, преди употреба е задължителен престой от минимум 2 часа за аклиматизация на изделието;
 4. Да се използват занулени ел. контакти и при работа изделието да не е подложено на удари и вибрации;
 5. Върху вентилационните отвори да не се поставят предмети, които биха затруднили нормалното охлаждане на изделието;
 6. За свързване на изделието към други устройства да се използват подходящи за целта кабели, като строго се съблюдава правилното им поставяне в съответните букси;
 7. За обновяване на системния софтуер на изделието, ползвайте само препоръчани от производителя програми и версии, като стриктно спазвате съответната процедура. Повредите вследствие на неправилно обновяване (ъпгрейд) не са обект на гаранция;
 8. При възникване на проблем, преди да се обърнете към гаранционния сервиз, моля, проверете следното:
 • - Напрежението в контакта;
 • - Правилното включване на конекторите на кабелите;
 • - Настройките на изделието;
 • - Наличието на вируси.