Връщане на стока

Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право (съгл. чл. 50 от ЗЗП) да се откаже от поръчката си, направена от разстояние, без да дължи обезщетение или неустойка, без да посочва причина, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП, в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от клиента или от трето лице, посочено от клиента. За това свое решение клиентът следва да уведоми търговеца чрез попълване и изпращане на формуляра, който може да свалите от тук.

Задължително  условие е  продуктите да са изпратени  без повреди и с ненарушен търговски вид,  придружени с всички оригинални документи, получени с  поръчката – касова бележка или фактура, инструкция за употреба, гаранционна карта и др., и заплатени  от клиента разходи по връщането на стоките.

Правото нa връщане няма да  може да бъде упражнено, ако стоките са изработени по Ваша поръчка, според зададени от Вас параметри и изисквания, както и за доставка на  запечатан компютърен софтуер, който е разпечатан след доставката;

Стойността на върнатата стока  се възстановява по посочена от клиента банкова сметка или чрез пощенски запис.

Гаранционният срок на всички стоки е от 3 до 24 месеца, с изключение на хардуер и аксесоари, при които срокът е от 1 до 3 месеца. Потребителите имат право да предявят рекламация при несъответствие на закупен продукт с договора за продажба за привеждане на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.

За да предявите рекламация, моля, изпратете стоката в сервиза ни на ул. „Даме Груев“ 20, гр. Варна заедно с придружително писмо с описание на проблема на продукта. Срокът за сервизното обслужване по предявената рекламация е 1 месец от датата на постъпване на рекламацията.